Eesti English Русский

ÕPPEKORRALDUS

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

1. Täiskasvanute koolituse korraldamise ja kvaliteedi aluseks on täiskasvanuhariduse õigusaktid ja teised seonduvad õigusaktid.
2. Õppetöö toimub koolituskeskuse koolituskalendri ja ajakava alusel.
3. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
4. Koolitusele registreerimiseks täidetakse registreerimisvorm.
5. Koolituse eest tasutakse arve alusel. Üldjuhul tuleb tasuda arve enne koolituse algust.
6. Koolitus loetakse läbinuks, kui on täidetud õppekavast tulenevad nõuded.
7. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus vastava tagasisidevormi.
8. Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi.

ÕPPE MATERIAALNE BAAS

Koolitusi korraldatakse Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Seltsi ruumides Kesk 16, Põlva.
Rahvakool kasutab õpperuumi pindalaga 50 ruutmeetrit, mis on sisustatud toolide ja laudadega,
on laevalgustus ja ventilatsioon, näitlikustamise vahendid.
Õpperuum on kuni 25­le inimesele.
On olemas WC ja puhkeruum.

KVALITEEDI TAGAMISE SÜSTEEM
 
1. ÕPPEKAVAD
Õpe põhineb õppekavadele vastavalt õppekavade nõuetele.
Õppekava lõpeb õpiväljunditega.
2. KOOLITAJAD
Koolitajate kompetentsi hinnatakse kvalifikatsiooni alusel, sisehindamiste käigus ja õppijatelt saadud tagasiside alusel.
3. ÕPPEKESKKOND
Õppekeskkond peab olema kirjeldatud  õppekavas.
4. TAGASISIDE õppijatelt ja koolitajatelt
5. ÕPPEASUTUSE VÄLIS- JA SISEHINDAMINE.


Täiendav info: polva.rhs(at)mail.ee